Om onduidelijkheid te voorkomen, hanteert MooiVerteld de volgende voorwaarden.
  

Inschrijving

• Je inschrijving is bindend.
• Na inschrijving voor de cursus ontvang je een rekening die tevens de bevestiging is.

 

Betaling

• Voor aanvang van de training dient de factuur betaald te zijn.
• Bij niet tijdige betaling van de factuur kun je niet deelnemen aan de training.

 

Annulering en verhindering

• Indien je bent verhinderd, kun je je kosteloos laten vervangen door een ander, mits je dit vooraf doorgeeft aan MooiVerteld.
• Verzetten naar een andere trainingsdatum is mogelijk, mits je dit tenminste 5 werkdagen van tevoren meldt.
• Bij annulering van de inschrijving tot 10 werkdagen voor de aanvangsdatum wordt 100 euro in rekening gebracht.
• Bij annulering tot 5 werkdagen voor de aanvangsdatum of het niet verschijnen op de trainingsdag zelf, ben je het volledige bedrag verschuldigd.

 

Annulering door MooiVerteld

• Mooi Verteld heeft het recht om een training te annuleren. De deelnemer heeft in dat geval recht op terugbetaling van het volledige bedrag aan MooiVerteld. MooiVerteld is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip en de locatie van een training te wijzigen.
• Bij onvoldoende deelnemers heeft MooiVerteld het recht om de training naar een andere datum te verplaatsen. Kun je die dag niet aanwezig zijn en kies je niet voor een andere trainingsdatum, dan wordt het factuurbedrag volledig gerestitueerd.

 

Prijzen

De trainingen zijn inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.
• De prijs voor de ééndaagse training bedraagt € 495,- per persoon exclusief 21% BTW.

• Voor de tweedaagse training betaalt u € 925,- per persoon exclusief 21% BTW.

• Prijzen voor in-company trainingen op aanvraag.

• Alle op deze site genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijke foutieve vermeldingen en eventueel noodzakelijke aanpassingen.

 

Overig

• Er is geen voorbereiding nodig voor de training.
• Je ontvangt na afloop een praktische samenvatting van de training.
• Je krijgt een bewijs van deelname.
• Alle van of namens MooiVerteld verkregen informatie en (werk)materiaal in het kader van de presentatietraining zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of diens organisatie.